+ 36 | 20 | 215 - 4575

Emel� (aut�emel�, g�pkocsi emel�, elektromos emel�, j�rm� emel�, tgk emel�, terepj�r� emel�, 12V -os emel�, 12 Voltos emel�)

  1. Aut�emel� (elektromos aut�emel�, 12V -os aut�emel�, 12 Voltos aut�emel�, elektromos aut�emel�, k�nyelmes aut�emel�, biztons�gos aut�emel�, aut�emel� gy�rt�, aut�emel� import�r, aut�emel� forgalmaz�)
  2. Aut�felszerel�s (�tletes aut�felszerel�s, hasznos aut�felszerel�s, biztons�gi aut�felszerel�s, aut�felszerel�s gy�rt�, aut�felszerel�s import�r, aut�felszerel�s forgalmaz�)
  3. Ker�kcsere (gyors ker�kcsere, azonnali ker�kcsere, biztons�gos ker�kcsere, k�nyelmes ker�kcsere, egyszer� ker�kcsere)
  4. Defekt (gumidefekt, ker�kdefekt, durrdefekt, defektes gumi, defektes aut�, biztons�gos defektelh�r�t�s)

Aut� felszerel�s, aut� extra

C�g�nk f�k�nt vil�g�t�stechnikai eszk�z�ket, illetve k�l�nleges aut� extr�kat �s aut�felszerel�seket import�l, valamint forgalmaz. Ut�bbi kateg�ri�ba tartoz� term�keink k�z�l k�l�n eml�t�st �rdemel a 12V -os emel�. A honlapunkon tal�lhat� j�rm� emel�, aut�emel�, g�pkocsi emel�, terepj�r� emel�, tgk emel� k�pes gombnyom�sra 2000 kg-ot m�sodpercek alatt megemelni, �gy biztos�tva a k�nyelmes ker�kcser�t gumidefekt, illetve ker�kdefekt eset�n.

A 12 Voltos emel� a haszn�lhat�s�g egyszer�s�ge miatt k�l�n�sen javasolhat� h�lgyeknek, id�sebbeknek, illetve minden, k�nyelmet �s biztons�got kedvel� aut�snak. Az �tletes aut�felszerel�sek k�z�tt hangs�lyos figyelmet kap az elektromos aut�emel�, tekintettel arra, hogy seg�ts�g�vel biztos�that� a gyors ker�kcsere gumidefekt eset�n. A biztons�gos defektelh�r�t�s sok esetben gondot, bossz�s�got okoz az �ltal�ban v�ratlan id�ben �s helyen jelentkez� durrdefekt ut�n. A defektes gumi cser�j�n�l a k�vetkez� neh�zs�gek l�phetnek fel: A g�pkocsihoz gy�rilag mell�kelt mechanikus aut�emel�vel a vezet� gyakran komoly fizikai er�fesz�t�sekkel k�pes megemelni a defektes aut�t. M�sr�szt a ker�kcsavarokat sem k�nny� k�zi er�vel, a hagyom�nyos ker�kkulcsok seg�ts�g�vel kiengedni. Mindezen neh�zs�gek k�zenfekv� lek�zd�s�hez, valamint a biztons�gos ker�kcser�hez ny�jtanak lehet�s�get a weboldalunkon megtekinthet� �s megrendelhet� hasznos aut� felszerel�sek, amelyek egy�ttal biztons�gi aut�felszerel�sek is. A 12 Voltos aut�emel� a szem�lyg�pkocsik, terepj�r�k �s a kisteheraut�k nagy r�sz�n�l egyszer� ker�kcser�t tesz lehet�v�. A 12V-os aut�emel� mellett v�laszt�kunkban megtal�lhat� a szint�n elektromos, szivargy�jt�r�l �s akkumul�torr�l egyar�nt �zemeltethet� k�zi nyomat�k�t�s-elven m�k�d� ker�kkulcs. Seg�ts�g�vel a defektes aut� ker�kcsavarjai k�nnyen kicsavarhat�k, illetve a csere ut�n gombnyom�sra, megfelel� nyomat�kkal visszaszor�that�k.

Amennyiben rendelkez�sre �ll e k�nyelmes aut�emel�, a t�li - ny�ri (ker�kt�rcs�ra szerelt) gumik cser�je gyorsan �s k�lts�gmentesen megoldhat�. A gumis m�helyekben �ltal�ban a k�s�-�szi vagy kora-t�li id�szakban jelent�s sorban �ll�sok tapasztalhat�k, k�l�n�sen az els� h� lehull�s�t k�vet�en, �gy azonnali ker�kcser�re nincs mindig lehet�s�g. �Ilyenkor legt�bbsz�r csak napokkal k�s�bb lehet id�pontot kapni a t�li gumigarnit�ra felszerel�s�re. Ezalatt az aut�tulajdonosok egy r�sze (akik nem rendelkeznek elektromos aut�emel�vel) k�nytelen a biztons�got ny�jt� t�li gumik helyett a cs�sz�s ny�ri abroncsokkal k�zlekedni, �gy n�velve a balesetek el�fordul�s�nak val�sz�n�s�g�t.

Tavasszal m�r nincsenek munkacs�csok a gumiszerel�kn�l, mivel a t�li garnit�ra ny�rira t�rt�n� cser�je nem k�t�dik konkr�t �s objekt�v esem�nyhez (mint t�len az els� havaz�s). Amennyiben minden tavasszal, a ny�ri gumik felszereltet�s�n�l �s cent�roztat�s�n�l a leszerelt t�li kerekeket is kiegyens�lyoztatj�k a gumissal, akkor a t�li ker�kcsere ezzel a biztons�gos aut�emel�vel �s az elektromos ker�kkulccsal k�nnyen �s gyorsan h�zilag elv�gezhet�, �gy a k�lts�gtakar�koss�g mellett megsp�rolhat� a sorban �ll�s, valamint k�sleked�s n�lk�l rendelkez�sre �llhatnak a biztons�gos k�zleked�s felt�telei.K�zvetlen�l az aut� felszerel�s gy�rt� �s aut�emel� gy�rt� c�gekkel �llunk kapcsolatban, �gy aut�emel� import�rk�nt �s aut�emel� forgalmaz�k�nt a lehet� legkedvez�bb felt�telek mellett tudjuk �rt�kes�teni term�keinket.